Privacy Policy

Radio 8FM Privacy Policy, laatste update 22-05-2018

 

Algemeen

Radio 8FM neemt jouw privacy serieus.Radio 8FM is voor alles een radiostation, niet een handelaar in persoonsgegevens. De gegevens die we verzamelen gebruiken we om het station en jouw contact met het station te stroomlijnen. Hieronder vind je punt voor punt terug welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en hoe lang we de gegevens bewaren.

Mocht je vragen hebben over de privacy policy van Radio 8FM, laat het ons weten.

Radio 8FM
Postbus 8
5201 AA  Den Bosch
privacy@radio8fm.nl

 

Website – Cookies

De website Radio8FM.nl gebruikt cookies. De cookies van deze site zijn weliswaar niet essentieel (de site werkt ook zonder cookies) maar het gebruiksgemak van de site is minder. We gebruiken cookies om:
– Je automatisch te verwijzen naar de stream die je zelf op een eerder moment gekozen hebt.
– Grotere interactiviteit met social media te bieden.
– Om advertenties te te tonen die aansluiten bij interesses van jou als gebruiker. 

Om je cookie-instellingen te veranderen kijk je bij je browser settings.
 

Website – Google Analytics

Algemene gebruiksgegevens (IP, browsertype, bezoekdatum/tijd, bezochte pagina’s) van websitebezoek worden middels Google Analytics anoniem geregistreerd en gebruikt om gebruik van de site te optimaliseren. Bewaartermijn voor deze anonieme gegevens bedraagt 38 maanden. Alleen wanneer een gebruiker er zelf voor kiest om (middels een online formulier of anders) persoonsgegevens te delen dan worden deze apart verzameld. Lees hier meer over bij ‘Website – Formulieren’.

 

Website – Formulieren

De website www.radio8fm.nl bevat invulformulieren waarmee je in contact kunt komen met Radio 8FM. Binnen deze formulieren worden de persoons- en contactgegevens gevraagd die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van het doel van het formulier. Ingevulde gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Bewaardoeleinden en -termijnen voor deze formulieren zijn als volgt:

 • ACTIEDEELNAME 
  Gevraagde gegevens hebben tot doel om actiedeelname en eventueel daaraan gekoppelde prijsafhandeling eerlijk en betrouwbaar te laten verlopen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om effectiviteit van Radio 8FM acties te kunnen evalueren en vergelijken.
  Gegevens van actiedeelnames worden na 24 maanden verwijderd. Uitzondering hierop zijn de gegevens van actiewinnaars;
  Gegevens van actiewinnaars worden na 60 maanden verwijderd. De verlengde bewaartermijn heeft tot doel om eerlijke verdeling van prijzen mogelijk te maken.
 • REAGEREN/VRAGEN STELLEN
  Gevraagde gegevens hebben tot doel om feedback door Radio 8FM op reacties/vragen mogelijk te maken.
  In deze formulieren gedeelde gegevens worden na 24 maanden verwijderd.
 • REAGEREN OP VACATURES
  Gevraagde gegevens hebben tot doel om Radio 8FM inzicht te geven in mogelijke geschiktheid van de invuller voor de vacature en om contact op te kunnen nemen met de invuller.
  In deze formulieren gedeelde gegevens worden na 24 maanden verwijderd.
 • AANVRAAG VOOR ADVERTEREN
  Gevraagde gegevens hebben tot doel om Radio 8FM contact op te kunnen laten nemen met de invuller door de juiste persoon.
  In deze formulieren gedeelde gegevens worden na 24 maanden verwijderd.
 • OPGEVEN VAN STORING
  Gevraagde gegevens hebben tot doel om Radio 8FM gericht te kunnen laten zoeken naar de oorzaak van een storing en om contact op te kunnen nemen met de invuller ten einde storingen te verhelpen en te voorkomen. In deze formulieren gedeelde gegevens worden na 24 maanden verwijderd.

 

Whatsapp 

Radio 8FM maakt gebruik van telefoonnummer 06 – 101 88 611 om in contact te komen met luisteraar/geïnteresseerden en/of om actiedeelname mogelijk te maken.  Telefoonnummers en berichtinhoud van diegenen die contact opnemen worden maximaal 6 maanden bewaard. Enige uitzondering hierop zijn gegevens die ter beschikking gesteld worden door actiewinnaars. Gegevens van actiewinnaars worden na 60 maanden verwijderd. De verlengde bewaartermijn heeft tot doel om eerlijke verdeling van prijzen mogelijk te maken.

 

Streaming

Als je online luistert naar Radio 8FM (via de website, via de mobiele app, internetradio of anders) worden een aantal gegevens automatisch opgeslagen;

 • Vanaf welk IP-adres wordt geluisterd. Aan IP-gegevens wordt automatisch een ruwe locatie gekoppeld (adresgegevens worden nadrukkelijk NIET verzameld).
 • Vanaf wat voor platform/type apparaat wordt geluisterd.
 • Tijdstippen van activeren/stopzetten van de stream.

Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en worden maximaal 12 maanden bewaard door de streaming provider van Radio 8FM. Alleen de streaming provider en Radio 8FM zelf hebben toegang tot deze gegevens. De gegevens worden verder niet gekoppeld aan andere databases. Het verzamelen en bewaren van deze gegevens heeft tot doel het luistergedrag van streamingluisteraars in kaart te brengen tbv evaluatie van programmatische keuzes en om storingen/onderbrekingen van streaming snel te detecteren en te verhelpen.

 

Mobiele app

Radio 8FM analyseert het gebruik van de mobiele app om daarmee de gebruikservaring te verbeteren. Op deze manier wordt gekeken naar hoe vaak de app gebruikt wordt, welke onderdelen/pagina’s worden geopend & hoe lang deze gebruikt worden. Deze gegevens worden echter altijd anoniem verzameld en nooit gekoppeld aan persoonsdatabases. Deze gebruiksgegevens worden nooit ter beschikking gesteld aan derden. Gebruik van de app biedt Radio 8FM geen enkele toegang tot je mobiele device of de gegevens die zich daarop bevinden, tenzij je hier zelf ondubbelzinnig en expliciet toestemming voor verleent (bijvoorbeeld wanneer je zelf een foto of gesproken bericht toevoegt aan een bericht).

Bij reacties via de mobiele app worden alleen de in het formulier ingevoerde gegevens meegestuurd.

Bij support-aanvragen via de mobiele app worden de volgende gegevens meegestuurd:

 • Platform (merk, model, versie)
 • Besturingssysteem / versie
 • Appversie
 • Het land waarin de app gebruikt wordt

Deze gegevens worden alleen gebruikt ter afhandeling van de support-aanvraag en zijn alleen inzichtelijk voor Radio 8FM en voor de partij die de technische afhandeling van haar mobiele app verzorgt; Appmachine. Gebruiksgegevens vanuit de Radio 8FM mobiele app worden maximaal 24 maanden bewaard.

 

Overig

 • Radio 8FM neemt passende beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 • Radio 8FM biedt eenieder het recht om zijn/haar eigen gegevens actief in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via de contactgegevens bovenaan deze pagina.
 • Radio 8FM maakt alleen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van de keuze die je maakt voor een van onze vier edities bij online luisteren; deze keuze wordt middels cookies opgeslagen zodat je bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te kiezen tussen de streams.
 • Radio 8FM geeft geen persoonsgegevens door aan organisaties buiten de EU en is dat ook niet van plan.

 

Klachten

We hopen natuurlijk dat als je een vraag of een klacht hebt dat je ons hiervan op de hoogte brengt (die contactgegevens bovenaan deze pagina). Het staat je echter ook altijd vrij om klachten over de privacy policy en/of de naleving hiervan neer te leggen bij de relevante privacytoezichthouder.

 

Deel via:
FacebookTwitterWhatsAppEmail